PÜSIMEIGI TÄIENDKOOLITUS – KARVTEHNIKA (KULMUD)

PÜSIMEIGI TÄIENDKOOLITUS – KARVTEHNIKA (KULMUD)

Registreeru koolitusele


  KOOLITUSE KIRJELDUS

  TM Koolituskeskus

  TM Koolituskeskus OÜ, reg nr 12567611

  Täiendkoolitus on mõeldud algõppe läbinud õpilastele.
  TM Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust Eesti Hariduse majandustegevuse teate nr. 214947

  Õppekava nimetus: “Püsimeigi Karvtehnika täiendkoolitus”

  “Püsimeigi Karvtehnika täiendkoolitus” õppekava koostamise aluseks on Kosmeetik, tase 5 kutsestandardi kompetents nr. B.2.2 ja B 2.7

  Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenus

  Sihtgrupp: kogemustega püsimeigi tegijad, kes soovivad tõsta oma teadmisi karvtehnika saavutamisel.

  Eesmärk: Kvalifikatsiooni tõstmine, praktiliste oskuste ja teoreetiliste teadmiste omandamine kulmude püsimeigi nüüdistehnoloogiate valdkonnas.

  ÕPPEKAVA

  Õppemaht: 1 päev (õpingute päevakava) (13 akadeemilist õppetundi)
  Koolitust on võimalik läbida nii grupina kui ka individuaalselt, tuleb vaid soovist teada anda.

  Koht: C.R Jakobsoni 14 Tallinn, (T&M Ilusalong); Rüütli 55, Pärnu (T&M Ilusalong); Spinellikuja 5b, 01700 Vantaa, Finland (T&M Ilusalong).

  Koolitusluba 7323HTM: https://www.tmsalong.ee/koolitusluba

  TM Koolituskeskus OÜ on ka Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner: http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

  Õppekorraldus ja kvaliteedi tagamine: loe siit
  Õpilane omandab allolevad teadmised pärast koolitust
  Õpiväljundid:

  – oskab püsimeigi teostamiseks valmistada ette töökoha;
  – tunneb töös kasutatavaid instrumente;
  – omandab uusi teadmisi nüüdisaja püsimeigi tehnoloogiatest;
  – tunneb kaasaegseid iluteenindaja, kliendi ja instrumentide hügieeni nõudeid;
  – oskab modelleerida kulme vastavalt nahatüübile ja näokujule;
  – oskab klienti nõustada;
  – teab koduse hoolduse vajalikkust.

  Programm koosneb

  Teoreetiline osa (2 AK)
  – Sissejuhatus
  – Põhireeglid
  – Ohutusnõuded
  – Hügieen
  – Kulmude geomeetria
  – Harjutamine jooniskavade järgi
  – Karvtehnikas kulmu saavutamine
  – Töökäik samm-sammult
  – Tehnikad ja nende omavaheline kombineerimine
  – Õige tehnika valik
  – Õige nõela valik
  – Õige käe asend
  – Õige tehnika saavutamine
  – Kliendi konsultatsioon
  – Kodune hooldus
  – Levinumate vigade analüüs
  – Tooted

  Praktiline osa (11 AK)
  – Praktiline töö kahel modellil
  – Õppetöö lateksmatil
  – Pigmentide kordamine
  – Töö modelliga – koolitaja juuresolekul

  Praktilise töö käigus teostame 2 praktilist tööd modellil.​

  Õppe alustamise tingimused: On vajalik. Koolitusel osalemiseks peab olemas olema baaskoolituse diplom ning oma töödest pilte.

  Koolitus sisaldab: tooted tööde läbiviimiseks

  Maksumus: 500€ + km (sisaldab õppevahendeid)

  Koolitus ilma stardipaketita, TM Koolituskeskuse õppevahenditega. Õpilane kasutab õppevahendeid ainult klassiruumis koolituse ajal.

  Hinna sees: Väljaõpe, rahvusvaheline diplom, õppetööks vajalik materjal

  Koolituslepingu maksetingimused: http://www.tmsalong.ee/koolitustingimused

  Järelmaks: http://www.tmsalong.ee/liisi-jaerelmaks

  Õppekeel: eesti

  Hindamine: Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija on kokku saanud vähemalt 5 palli (50%) Kokku on võimalik saada 10 punkti.

  Tunnistus: Rahvusvaheline diplom.

  NB! Kui õpilane sooritab tehtud töö positiivsele tulemusele, väljastab TM Koolituskeskus diplomi, mis kinnitab antud õpilase läbimist.

  Mitterahuldava tulemuse korral väljastab ettevõte ametliku teatise läbitud koolituse kohta ja TÕENDI, samuti anname võimaluse teostada kordusprotseduur mõne aja pärast uuesti. Sooritamiseks kaks katset.

  Koolitaja kvalifikatsioon: täiskasvanute iluspetsialist/koolitaja, kes on kogemustega ning diplomeeritud

  Koolitaja: Merilin Markov–Valm, Claudia-Britt Kangur

  Koolitajast loe siit: http://www.tmsalong.ee/kollektiiv

  Meedia: http://www.tmsalong.ee/meedias

  Tagasiside: koolitajale ja koolitusprogrammile, koolitatavate rahulolu.

  Tagasisidestamise eesmärk: koolitajate täiendõppe vajadus, koolitusprogrammi ja tehnikate täiendamine.

  Koolitusruum: Koolitusi viiakse läbi TM Koolituskeskuse õpperuumides, üldpinnaga 89 ruutmeetrit. Kus on neli õppeklassi. On olemas tualett, puhke- ja kööginurk. Õpperuumides on kehtivate tervisekaitse nõuetele vastav ventilatsioon ja kombineeritud valgustus. Teooria ruumis on lauad, toolid, demonstratsioon tahvel ja ka TV. Õpperuumides praktika jaoks on reguleeritavad kliendivoodid, töötoolid/töölauad. Lisa: spetsiaalsed ring lauavalgustid. Sooja ja külma vee olemasolu ning äravool. Instrumentide

  Lisainfo: Kuna koolituse osavõtjate arv on piiratud, palume Teid õigeaegselt registreeruda. Teiega lepitakse kokku koolituse aeg, seejärel väljastab TM Koolituskeskus OÜ Teile 100% arve. 7 päeva enne koolituse algust tuleb tasuda arve. Kui selle aja jooksul pole TM Koolituskeskus OÜ arvele arvet laekunud, ei arvestata Teie registreerumist.